Logo
Logo

Pædagog

Tøv ikke med at sende os en ansøgning

Erfaren pædagog til Sorøs nye friskole – bliv en del af grundlæggelsen af noget stort!

Vi søger en passioneret pædagog til at deltage i et spændende eventyr som medskaber af Sorø Friskole. Kom og vær med til at støtte før-skolebørns overgang fra børnehaven og ind i skolelivet. Dette er din mulighed for at være med til at grundlægge og sætte præg på en skole, der påskønner værdier som natur, bæredygtighed, medbestemmelse og fantasi. En meningsfuld skole, hvor læring er legende og hvor vi har en holistisk tilgang til barnet og anerkender forskellighed og trygge fællesskabers betydning

Som pædagog på Sorø Friskole vil du spille en central rolle i skabelsen af et unikt og inspirerende trivsels- og læringsmiljø. Vi søger dedikerede kandidater, der deler vores vision om at skabe en skole, hvor elevernes trivsel og udvikling styrkes gennem det, vi fra forskningen ved skal til: sundhed (natur, bevægelse, kost), tryghed (nærværende, mentaliserende relationskompetencer hos de voksne), at bidrage, autonomi (medbestemmelse), kompetence (den enkeltes iboende styrker) og samhørighed (fællesskab).

Vores forventninger til pædagogstillingen:

Vi søger en pædagog, der er medansvarlig for at udøve omsorg og støtte elevernes trivsel og deres fælles og personlige udvikling. Du er formentlig uddannet pædagog med relevant erfaring eller baggrund inden for pædagogisk arbejde. Vi forventer, at du kan være med til at skabe et trygt og inkluderende miljø, samt støtte elevernes sociale og emotionelle behov. Du skal kunne samarbejde effektivt med lærerteamet og forældre for at sikre en helhedsorienteret tilgang til elevernes udvikling. Vi forventer, at du er indstillet på at være en del af en opstartsfase, hvor skinnerne skal lægges og du derfor er klar til at håndtere uforudsete udfordringer, der opstår, når man starter en ny skole op. Til gengæld kan du forvente den samme hensyntagen af os som arbejdsplads. Din rolle som pædagog indebærer at være med til at skabe et miljø, hvor eleverne trives og føler sig støttede i deres individuelle udvikling. Uanset din specifikke rolle forventer vi, at du deler vores værdier om natur, bæredygtighed, medbestemmelse, fantasi, meningsfuld og legende læring og trygge fællesskaber. Vi søger kandidater, der er dedikerede, nysgerrige og villige til at tage del i grundlæggelsen af en pionérskole. Evnen til at arbejde i et team, bidrage aktivt til skolens udvikling og inkorporere innovative ideer i undervisningen er en forudsætning.

Her er, hvad vi kan tilbyde:

Innovativt læringsmiljø:

Vi stræber efter at skabe et innovativt og inspirerende læringsmiljø gennem projektbaseret læring (PBL), hvor kreativitet, nysgerrighed og medbestemmelse prioriteres. Vores undervisning tilpasses forskellige læringsstile for at fremme en meningsfuld og dyb forståelse.

Medindflydelse og medbestemmelse:

Vi værdsætter medbestemmelse og opmuntrer elever og medarbejdere til at deltage i beslutningsprocesser. På Sorø Friskole har du mulighed for at påvirke skolens udvikling og være med til at skabe rammerne for vores fællesskab.

Bæredygtighed og naturforankring:

Vi føler en stærk forpligtelse overfor bæredygtighed og naturens betydning. Skolen er omgivet af naturskønne områder, og vi integrerer naturen i hverdagen for bl.a. at styrke forståelsen for miljøansvar, bæredygtige praksisser, naturnærhed og trivsel. Din hverdag indeholder mange udendørs timer med fleksibel tilrettelæggelse.

Udviklingsmuligheder:

Vi tilbyder et professionelt arbejdsmiljø, hvor medarbejdernes faglige og personlige udvikling prioriteres. Der er top professionelle muligheder for sparring og efteruddannelse i PBL og vi støtter medarbejdere i at opnå deres professionelle mål.

Engagement og inkluderende team:

Som en del af vores team bliver du en del af et engageret og inkluderende fællesskab af kollegaer og skolebestyrelse, der deler og bakker op om din passion for uddannelse og trivsel. Sammen skaber vi et positivt miljø for både elever og medarbejdere.

Fleksibilitet og tilpasning:

Vi har forståelse for, at arbejdsopgaver og ikke mindst familieliv kan variere, og vi stræber efter at tilbyde fleksibilitet. Vi søger dig, som brænder for skolen - og vores opgave er at sikre, at du ikke brænder ud!

Mulighed for at præge og grundlægge:

Som en nystartet skole har du muligheden for at være med til at forme og præge Sorø Friskole. Dine ideer og input vil blive værdsat, og du vil spille en afgørende rolle i grundlæggelsen af skolens identitet og praksis.

Samlet set tilbyder vi en værdibaseret og meningsfuld arbejdsplads, hvor både elever og medarbejdere kan trives og udvikles.

Timetal:

Vi forventer at besætte både deltids- og fuldtidsstillinger afhængigt af det endelige elevoptag og den dertilhørende økonomi. Vi forventer, at stillingen som udgangspunkt minimum er på 25 timer om ugen med start 1. april i før-skolen og 25-37 timer fra august, hvor der også bliver tilknyttet en lærer og leder til teamet.

Stillingen kan stige til fuldtid allerede første år, hvis elevoptaget i løbet af foråret og sommeren tillader det. Fra og med skoleåret 2025 foventes stillingen helt bestemt at være steget fuldtid ifm. at elevtallet vokser. Vi forsøger at finde ekstern finansiering til førskolen til at ansætte leder på deltid/konsulentbasis frem til august og hvis muligt også din lærer-kollega. Ideelt set, får vi også rejst midler til, at ansætte dig på fuldtid fra 1. april.

I førskoletiden kan du forvente stærk og initiativrig forældreopbakning fra forældrekredsen, som også kan træde til på skolen.

Tidspunkt for samtaler:

Vi forventer at holde samtaler sidste uge i februar, så der er mulighed for at nå at fratræde evt. nuværende stilling forud for opstarten på Sorø Friskole fra og med april.

Hvordan ansøger du?

Hvis du ønsker at være en del af denne spændende rejse og bidrage til grundlæggelsen af en dybt meningsfuld skole og arbejdsplads, opfordrer vi dig til at sende din ansøgning eller en kort videopræsentation samt CV til info@soroefriskole.dk inden mandag d. 19. februar 2024. For spørgsmål er du mere end velkommen til at ringe til bestyrelsesformand Mads Algreen Torp på 3033 1831 eller næstforkvinde Heidi Søgaard på 2617 1188.

Vi ser meget frem til at byde dedikerede og nærværende voksne velkommen til Sorø Friskole!