Logo
Logo

Forældreegagement

At tilvælge Sorø Friskole er at indgå som familie i et fællesskab. Det er en vigtig værdi for os, at skolen er vores fælles skole og at vi passer på den og tager ansvar for den sammen. At både børn og forældre tager medejerskab over skolen er med til at øge fællesskabet på skolen og dermed også trivslen blandt eleverne.

Dette gør vi blandt andet ved at forældrene engagerer sig gennem skolebestyrelsen og generalforsamlinger, men også ved i fællesskab at løse praktiske opgaver og rengøring.

Giv dine besøgende forklaringer på de mest stillede spørgsmål.

Rengøring

I hverdagen har eleverne tjanser og er med til at tage ansvar for at skolen er ren og pæn og dermed et rart sted at være.

Forældre er inddelt i rengøringsgrupper, som skiftes til at tage ansvar for at skolen bliver gjort rent i weekenderne.

Praktiske opgaver

I løbet af skoleåret er der forskellige praktiske opgaver, som vi forældre løser i fællesskab. Dette kan være at rydde sne om vinteren, køre en trailer med noget som skal hentes eller køres væk eller at fikse hvis noget går i stykker indendøre, udvendigt på bygningen eller på udearealet. Det er altså opgaver, som er nødvendige at løse inden næstkommende arbejdsweekend.

Arbejdsweekender

To gange om året er der hhv. arbejdslørdag og arbejdsweekend. Her har et par ansvarshavende forældre forberedt de ting, som skal forbedres og repareres på skolen. Alle børn og forældre dukker op og går i gang med arbejdet. Arbejdsdagene er hyggelige sociale begivenheder og lørdagene afsluttes med hygge og evt. fælles aftensmad.

Arbejdsdagene afholdes på fastlagte datoer, så alle har mulighed for at deltage mindst en gang om året:

Første lørdag i oktober (5. oktober i 2024)

Tredje weekend i marts (15-16. marts i 2025)