Forside
Forside

"Giv eleverne noget at lave,

ikke noget at lære,

og når det, de skal lave,

er af en sådan art,

at det kræver tænkning,

er læringen det naturlige resultat"

Vi samarbejder om natur, kultur, læring og udeliv med

Mia hjælper os med at få naturen med ind, ved at donere nogle af sine smukke akveralmalerier. Tak!

https://www.illumia.dk

Sponsorer

Jimmy's kloakservice Aps