Logo
Logo
Video Thumbnail

Oplæg ved skoleforsker Louise Klinge

Hør Louise fortælle, hvad forskning helt entydigt ved, der skal til for at skolen understøtter børns trivsel og udvikling. Louise taler direkte ind i vores måde at lave skole på, og fortæller at den netop understøtter, det man ved, er forudsætningen for at skabe gode børneliv, der understøtter børns trivsel og udvikling.