Forside
Forside

Skoleleder

Tøv ikke med at sende os en ansøgning

Hvem vi håber på, at få en ansøgning fra:

Vi søger en visionær og engageret skoleleder, som kan se sig selv i vores værdigrundlag og har evnen til at videreudvikle Sorø Friskole fra skoleinitiativ til velrenommeret skole med en klart genkendelig profil. Du tager således stafetten fra bestyrelsen og tager ansvaret for skolens pædagogiske og admi-nistrative tilblivelse (med en fortsat meget aktiv, guidende og støttende bestyrelse). Du har erfaring eller uddannelse indenfor ledelse. Som skoleleder vil du spille en central rolle i at lede en naturbase-ret skole, hvor fokus på projektbaseret læring og mange gulv-timer det første år er i centrum. Vi sø-ger en leder, der kan håndtere både administrative opgaver og en delt rolle som leder for de ansatte og ansigtet ud af til, samt lærer og pædagog for børnene.

Uanset din specifikke profil forventer vi, at du deler vores værdier om natur, bæredygtighed, medbe-stemmelse, fantasi, meningsfuld og legende læring og trygge fællesskaber.

Vi søger kandidater, som først og fremmest er interesserede i SOF fordi de begejstres over værdi-grundlaget og muligheden for at tage del i grundlæggelsen af en pionérskole. Det er en forudsætning, at du har evnen til at arbejde i et team med både de ansatte, bestyrelsen og forældrene. En friskole er forældrenes skole – og deres aktive medejerskab skal kultiveres og plejes. Du kommer ikke blot ind for at administrere, men for at bidrage aktivt til skolens udvikling og inkorporere innovative ideer i undervisningen. Herunder at indgå i aktivt samarbejde med vores lokale samarbejdspartnere under ‘åben skole-’ordningen.

Vi forestiller os, at du helt naturligt i omsorgsarbejdet har lyst til at gå ned i knæ og møde børnene i øjenhøjde. Og at du løser konflikter ikke ved at irettesætte, men ved at have barnets intention for øje, og hjælpe det med at lægge mærke til og sætte ord på, hvad der sker inde i “sig selv og andre” og give relevante og hjælpsomme strategier til håndtering af situationen.

Det er ligeledes vigtigt, at du tør at række ud og bede om hjælp fra din bestyrelse og forældrekredsen. Det er en stor opgave, at være med i de første år af en ny skoles tilblivelse. Og vi kan kun gøre det i et stærkt og omsorgsfuldt fællesskab.

Ansvarsområder:

• Du leder ud fra skolens værdigrundlag.

• Du er garant for skolens bevægelse væk fra høj-accelerations- og præstationssamfundet, hvor vi sætter konstant for høje forventninger til hinanden; særligt tidspres – forventninger til, hvad der skal nås. Vi vil hellere nå mindre på en dag med højere trivsel og bedre kvalitet i det lærde til følge, end vi vil ’nå det hele’. På SOF står vi først og fremmest til ansvar overfor hinanden. Det gælder både for børnene og medarbejderne. For lederen og bestyrelsen og forældrene. Det betyder ikke, at vi ikke sætter de højeste ambitioner for den pædagogiske praksis og den didaktiske tilrettelæggelse af børnenes læring. Tværtimod; højere kvalitet i dét vi nøje priorite-rer, at vi gør med børnene.

• Faciliterer og deltager aktivt i pædagogisk sparring med det øvrige personale. Du står på mål for og sikrer den pædagogiske og didaktiske retning i det daglige arbejde med børnene.

• Du har viden om ellers sætter dig grundigt ind i at udvikle og forankre naturbaseret undervis-ning og projektbaseret læring.

• Tager ansvar for administrative opgaver og værdibaseret ledelse af skolen i samarbejde med bestyrelsen.

• Skaber sammenhæng mellem skole og SFO for at støtte børnenes udvikling.

Kvalifikationer:

• Ledelseserfaring af og forståelse for lærer og pædagogers tilrettelæggelse af deres arbejde – eller erfaring med lignende medarbejdergrupper.

• Indsigt i pædagogiske, psykologiske og didaktiske forhold samt børns dannelsesprocesser.

• Erfaring med drive udvikling i komplekse sammenhænge; myndigheder og lovgivning, foræl-dre, lokalsamfund, økonomi og strategi – gerne kendskab til iværksætteri; vi er en helt ny sko-le.

• Erfaring, indsigt eller lyst til at sætte dig ind i udeundervisning og glæden ved, værdierne i og fordelene ved samvær med naturen; trivsel, sundhed, læring og dannelse.

Personlige egenskaber:

• Omsorgsfuld, lyttende, inddragende. Forankret i dig selv og troværdig. Du er klart og tydeligt aflæselig i din vision og kommunikerende om din vision. Men du inddrager dine medarbejde-res og forældrekredsens perspektiver. Og værdsætter, at de gør sig den store indsats det er, at de engagerer sig i skolen og tør stille spørgsmål ved processer og logikker. Og du formår at finde balancen mellem at lytte og inddrage, og at tage fat i roret og sige: ”Tak for inputs, det er sådan her vi gør.” Hvilket du gør klart ved at forklare hvorfor; på hvilken baggrund er beslut-ningerne taget?

• Relationsstærk og rummelig med antennerne ude for organisatoriske og samfundsmæssige dynamikker.

• Kommunikationsstærk både mundtligt og skriftligt med gennemslagskraft.

Her er, hvad vi kan tilbyde:

Vi er ikke lønførende – og kommer ikke til at være det de første år – men til gengæld er vi førende på meningsfuldhed, trivsel, udvikling og (ud)dannelse målt på de parametre, som (skole)forskningen ved, der skal til for at skabe gode børneliv, der understøtter børns trivsel og udvikling. Samt under-støtter medarbejdernes oplevelse af meningsfuldhed i deres lærergerning.

Hvis du går og drømmer om en anden skoleform og friere rammer i dit arbejde med børnene, får du hos os muligheden for at springe på vognen i eksekveringsfasen og dermed muligheden realisere netop det drømmearbejdsliv målt på indhold og form, som du ønsker dig. Vi har gjort over et års for-arbejde og glæder os til at tage imod dig med åbne arme!

I takt med at børnetallet vokser i løbet af andet år vil vi så afgjort bestræbe os på lønmæssigt at mat-che lignende stillinger på vores søsterskoler. Det er en vigtig værdi for os at følge overenskomst. Men aller vigtigst er det, at vi lykkes med at skyde denne dybt meningsfulde skolen i gang. Så snart skolen er økonomisk robust i balancen mellem bygningskapacitet, børnetal og tilhørende myndighedsgod-kendelser vil medarbejdernes løn med prioriteres bragt i overensstemmelse med overenskomst, hvis ikke den allerede fra start er matchet hermed.

Vi samarbejder med førende skoleforskere og praktikere, hvoraf PBL-eksperten Loni Bergqvist sidder i bestyrelsen og stiller efteruddannelse til rådighed. Og vi har et stærkt og velplejet netværk med flere ligesindede friskoler, hvor ledelser og bestyrelser udgør stærke samarbejdspartnere. Alt sammen klar til, at du kan træde ind i samarbejdet og udvide dit faglige netværk.

Herudover tilbyder vi:

Innovativt læringsmiljø:

Vi stræber efter at skabe et innovativt og inspirerende læringsmiljø gennem projektbaseret læring (PBL), hvor kreativitet, nysgerrighed og medbestemmelse prioriteres. Vores undervisning tilpasses forskellige læringsstile for at fremme en meningsfuld og dyb forståelse.

Medindflydelse og medbestemmelse:

Vi værdsætter medbestemmelse og opmuntrer elever og med-arbejdere til at deltage i beslutningsprocesser. På Sorø Friskolen har du mulighed for at påvirke sko-lens udvikling og gå forrest i at skabe rammerne for vores fællesskab.

Bæredygtighed og naturforankring:

Vi føler en stærk forpligtelse overfor bæredygtighed og naturens betydning. Skolen er omgivet af naturskønne områder, og vi integrerer naturen i hverdagen for bl.a. at styrke forståelsen for miljøansvar, bæredygtige praksisser og naturnærhed. Din hverdag indeholder mange udendørs timer med fleksibel tilrettelæggelse.

Udviklingsmuligheder:

Vi tilbyder et professionelt arbejdsmiljø, hvor medarbejdernes faglige og per-sonlige udvikling prioriteres. Der er muligheder for sparring og efteruddannelse i PBL og vi støtter medarbejdere i at opnå deres professionelle mål.

Fleksibilitet og tilpasning:

Vi har forståelse for, at arbejdsopgaver og ikke mindst familieliv kan varie-re, og vi stræber efter at tilbyde fleksibilitet. Vi søger dig, som brænder for skolen - og vores opgave er at sikre, at du ikke brænder ud!

Mulighed for at præge og grundlægge:

Du får mulighed for at være med til at forme og præge Sorø Friskole. Dine ideer og input vil blive værdsat, og du vil spille en afgørende rolle i grundlæggelsen af skolens identitet og praksis.

Timetal:

37 timer fra august. Vi er i dialog med bank om mulighed for at opnå kredit, der gør det muligt at ansætte dig allerede fra april – enten fuldtid eller som ’ekstern konsulent’ frem til august.

Tidspunkt for samtaler:

Vi forventer at holde samtaler løbende med hensyntagen til, at der skal være mulighed for at nå at fratræde evt. nuværende stilling forud for opstarten på Sorø Friskole fra og med august.

Hvordan ansøger du?

Hvis du ønsker at være en del af denne spændende rejse og bidrage til grundlæggelsen af en dybt meningsfuld skole og arbejdsplads, opfordrer vi dig til at sende din ansøgning eller en kort videopræsentation samt CV til info@soroefriskole.dk. Vi modtager løbende ansøgninger fremimod sommerferien. For spørgsmål er du mere end velkommen til at ringe til bestyrelsesformand Mads Algreen Torp på 3033 1831 eller næstforkvinde Heidi Søgaard på 2617 1188.

Vi ser meget frem til at byde dedikerede og nærværende voksne velkommen til Sorø Friskole!