Forside
Forside

Skolelærer

Tøv ikke med at sende os en ansøgning

Hvem vi håber på, at få en ansøgning fra:

Vi søger en passioneret lærer til at deltage i et spændende eventyr som medskabere af vores friskole. Dette er din mulighed for at være med til at grundlægge og sætte præg på en skole, der påskønner værdier som natur, bæredygtighed, medbestemmelse og fantasi. En meningsfuld skole, hvor læring er legende og tilgangen til barnet er holistisk og anerkender forskellighed og trygge fællesskabers betydning.

Er du uddannet lærer eller besidder en anden relevant baggrund inden for skoleområdet? Har du arbejdserfaring, og brænder du for at gøre en forskel i elevernes liv? Så vil vi meget gerne have en ansøgning fra dig!

Vores forventninger til lærerstillingen:

Som lærer på Sorø Friskole vil du spille en central rolle i skabelsen af et unikt og inspirerende læringsmiljø. Vi søger dig, som i din lærergerning nikker genkendende til, at læring er en proces med åbne ender, krumspring og villighed til at køre ud af et spontant og relevant opstået sidespor og ikke et mål man lineært kører efter at nå sidst på skoleåret eller frem mod en test. Vi ønsker først og fremmest, at børnene lærer at lære.

Vi søger en lærer, der deler vores entusiasme for at skabe et unikt og inspirerende læringsmiljø. Du er eksempelvis uddannet lærer, gerne med erfaring eller med en anden relevant baggrund. Din passion for undervisning og din interesse eller kendskab til projektbaseret læring er en stor fordel. Du skal kunne skabe meningsfulde forbindelser med eleverne gennem en anerkendende pædagogisk tilgang og støtte dem til at udforske og gå nysgerrigt til verden omkring dem. Vi forventer, at du er åben for progressive undervisningsmetoder, naturligt er nysgerrig på at udvikle dig fagligt og med oprejst pande går med ind i at løse de uforudsete udfordringer, der opstår, når en ny skole starter op.

Uanset din specifikke rolle forventer vi, at du deler vores værdier om natur, bæredygtighed, medbestemmelse, fantasi, meningsfuld og legende læring og trygge fællesskaber. Vi søger kandidater, der er dedikerede, nysgerrige og villige til at tage del i grundlæggelsen af en pionérskole. Evnen til at arbejde i et team, bidrage aktivt til skolens udvikling og inkorporere innovative ideer i undervisningen, er en forudsætning. Herunder at indgå i aktivt samarbejde med vores samarbejdspartnere under ‘åben skole-ordningen. Vi forestiller os, at du helt naturligt i omsorgsarbejdet har lyst til at gå ned i knæ og møde børnene i øjenhøjde. Og at du løser konflikter, ikke ved at irettesætte, men ved at have barnets intention og betingelser for øje, og hjælpe det med at lægge mærke til og sætte ord på, hvad der sker inde i “sig selv og andre” og give relevante og hjælpsomme strategier til håndtering af situationen.

Vi forestiller os at du bla. kan:

  • Udvikle og forankre naturbaseret undervisning og projektbaseret læring (PBL).
  • Kommunikere med elever, forældre og kollegaer om børnenes dannelse, læring, udvikling og sociale og faglige trivsel.
  • Være medansvarlig i teamsamarbejdet mellem pædagogen, lederen og bestyrelsen for at sikre optimale og hensigtsmæssige tilgange til læring og udvikling.
  • Danne og opretholdelse af et positivt og støttende lærings- og trivselsmiljø i klassen
  • Indsigt i pædagogiske og didaktiske forhold samt børnenes dannelsesprocesser.
  • Være relationsstærk og rummelig med antenner ud efter spontane læringssituationer og sociale dynamikker.
  • Grundig, realistisk og motiveret af at inspirere eleverne til en ekstra indsats.
  • Evne til at skabe fællesskaber og facilitere inddragende processer.

Her er hvad vi kan tilbyde

Innovativt læringsmiljø: Vi stræber efter at skabe et innovativt og inspirerende læringsmiljø gennem projektbaseret læring, hvor kreativitet og nysgerrighed prioriteres. Vores undervisning tilpasses forskellige læringsstile for at fremme en meningsfuld og dyb forståelse.

Medindflydelse og medbestemmelse: Vi værdsætter medbestemmelse og opmuntrer elever og medarbejdere til at deltage i beslutningsprocesser. På Sorø Friskolen har du mulighed for at påvirke skolens udvikling og være med til at skabe rammerne for vores fællesskab.

Bæredygtighed og naturforankring: Vi føler en stærk forpligtelse overfor bæredygtighed og naturens betydning. Skolen er omgivet af naturskønne områder, og vi integrerer naturen i hverdagen for bl.a. at styrke forståelsen for miljøansvar, bæredygtige praksisser og naturnærhed. Din hverdag indeholder mange udendørs timer med fleksibel tilrettelæggelse.

Udviklingsmuligheder: Vi tilbyder et professionelt arbejdsmiljø, hvor medarbejdernes faglige og personlige udvikling prioriteres. Der er muligheder for sparring og efteruddannelse i PBL og vi støtter medarbejdere i at opnå deres professionelle mål.

Engageret og inkluderende team: Som en del af vores team bliver du en del af et engageret og inkluderende fællesskab af kollegaer og skolebestyrelse, der deler og bakker op om din passion for uddannelse og trivsel. Sammen skaber vi et positivt miljø for både elever og medarbejdere.

Fleksibilitet og tilpasning: Vi har forståelse for, at arbejdsopgaver og ikke mindst familieliv kan variere, og vi stræber efter at tilbyde fleksibilitet. Vi søger dig, som brænder for skolen - og vores opgave er at sikre, at du ikke brænder ud!

Mulighed for præg og grundlæggelse: Som en nystartet skole har du muligheden for at være med til at forme og præge Sorø Friskole. Dine ideer og input vil blive værdsat, og du vil spille en afgørende rolle i grundlæggelsen af skolens identitet og praksis.

Samlet set tilbyder vi en værdibaseret og meningsfuld arbejdsplads, hvor både elever og medarbejdere kan trives og udvikles.

Timetal:

Vi forventer at besætte både deltids- og fuldtidsstillinger, men det er relevant at bemærke, at stillingerne kan indebære variationer i tid i løbet af året, særligt det første skoleår, hvor vi endnu ikke kender det endelige elevtal. Om stillingerne kan vi nævne:

at timetallet man ansættes på er fast, med mulighed for at opjustere.

man skal være indstillet på, at det første skoleår er præget af deltids ansættelser, men allerede fra næste år, er det meget forventeligt, at elevtallet henved fordobles, og alle tilbydes flere timer

Tidspunkt for samtaler:

Vi forventer at holde samtaler løbende med hensyntagen til, at der skal være mulighed for at nå at fratræde evt. nuværende stilling forud for opstarten på Sorø Friskole fra og med august.

Hvordan ansøger du?

Hvis du ønsker at være en del af denne spændende rejse og bidrage til grundlæggelsen af en dybt meningsfuld skole og arbejdsplads, opfordrer vi dig til at sende din ansøgning eller en kort videopræsentation samt CV til info@soroefriskole.dk inden 15. maj 2024. Vi forventer at afholde samtaler medio maj. For spørgsmål er du mere end velkommen til at ringe til bestyrelsesformand Mads Algreen Torp på 3033 1831 eller næstforkvinde Heidi Søgaard på 2617 1188. Vi ser meget frem til at byde dedikerede og ambitiøse mennesker velkommen til Sorø Friskole!