Logo
Logo

Vi er en gruppe engagerede forældre og lokale, som har det til fælles, at vi ønsker at opstarte en friskole for vores og jeres børn

Vi er sammensat af forskellige personlige og faglige indgangvinkler til projektet, med det til fælles, at der brænder en ild i os over at starte lige præcis denne skole!

Vi samarbejder med friskoleforeningen henimod skolestart august 2024 (og tidlig skolestart april 2024) og har det sidste halve år arbejdet på at grundlægge rammerne og værdiggrundlaget for skolen.

Nu er vi nået til den del af processen, hvor vi har brug for medlemmer, elever, hjælpere i vores arbejdsgrupper og økonomisk støtte. Læs mere om os hver især her på siden og kontakt os, hvis du kunne have interesse i at hjælpe til.

Mads Algreen Torp

Skovbørnehave- og friskolebarn. Arbejder med undervisning og formidling om menneskers forhold til naturen. Tild. gymnasielærer.

Cand.mag. i Filosofi og videnskabsteori & Kultur- og sprogmødestudier.

Catja Kjøbek

Psykomotorisk terapeut og cand. pæd. pæd. psych.

En skole bør være et trygt læringsmiljø, hvor børnene bliver mødt med tillid og ligeværdighed (ikke lige ansvar), får fodret deres iboende nysgerrighed og indre motivation, opbygger mod til at fejle og lyst til at lære nyt.

Hannah Müller

Jeg tror, at børn (og voksne) lærer bedst gennem det famlende eksperiment, hvor børnene får lov at prøve sig frem uden facit. Børn har en stærk medfødt lyst til at lære - og kombinerer man den med medbestemmelse i undervisningen, tror jeg, at man tænder en stærk indre motivation i barnet som drivkraft for læring og trivsel.

Medicinstuderende og mor til 2 piger.

Manja Algreen Skjoldager

Psykomotorisk terapeut og miljøterapeut. Arbejder med psykisk sårbare børn og unge, herunder regulering af nervesystemet, energidosering og mentalisering i praksis. Interesserer mig for rummets betydning for læring og for kroppens naturlige bevægelse.

Loni Bergqvist

Jeg uddannet lærer og er skolekonsulent, med ekspertise i PBL i eget firma, Imagine If ApS.

Klara Lind

Uddannet socialrådgiver - mor til 2 drenge.

Jeg tror at børn har brug for at blive set på som hele mennesker, der føler og mærker, sætter grænser og har holdninger. Jeg tror at det giver børnene værdi at blive delagtiggjort og jeg tror at børn lærer bedst med hænderne i jorden. For mig er det vigtigt at vise vores børn at en skole kan netop det.

Edris Qasimi

Børn er kreative og fantasifulde. De er unikke, nysgerrige og søger oplevelser. Skolen skal værne om disse egenskaber hos dem, og sørge for gode rammer, så de kan udfolde sig personligt, og blive fortrolige med naturen.

Kandidat i Statskundskab og Adjunkt i offentlig forvaltning på Professionshøjskolen Absalon.

Marlene Bech

Lærer med erfaring fra både folkeskolen og friskoler. Uddannet Marte Meo-terapeut og om to år forhåbentlig også kandidat i pædagogisk psykologi.

Verden trænger til, at vi tænker anderledes om det at lave skole. Tænk, hvis vi kunne lave en skole, der passede til børnene - ikke omvendt. Tænk hvis vi kunne lave en skole, der tog udgangspunkt i og arbejde MED børns iboende virkelyst, skabertrang, kropslighed, nysgerrighed og lyst til at lære - ikke imod. Tænk hvis vi kunne skabe en skole, der, udover at gøre børnene fagligt dygtige i traditionel forstand, også gav dem større perspektiver på verden, en sund selvfølelse og lærte dem omsorg for naturen, livet og hinanden.

Vi kan da prøve.

Susanne Lassen

Bachelor sprog/økonomi, direktionssekretær, pædagogmedhjælper.

Jeg ville ønske, at mine egne børn havde haft mulighed for at gå på en skole som Sorø Friskole. Lille, fri og med fokus på natur og læring i naturen. Mine børn er store, så jeg håber, at dine børn vil få glæde af skolen og få de naturoplevelser, som ifølge forskning styrker børns trivsel og dermed også læring.